We zijn bij PréSport aldoor bezig met het doorontwikkelen van de zwemlessen om deze nóg leuker en beter te maken. Vandaar dat wij eerder al de keuze hebben gemaakt voor de EasySwim les-methode. Door deze methode bieden we meer dan een gewone zwemles. We bieden zwemplezierles op z’n best! Hiermee zijn onze lessen beduidend anders dan voorheen. 

Echter is het Zwem ABC (diplomalijn die we voorheen hanteerden) nauwelijks veranderd sinds de introductie in 1998 en past daardoor niet meer bij onze moderne zwemopleiding. Het EasySwim Diploma sluit daarentegen wél naadloos aan op de wijze waarop wij onze zwemplezierlessen inrichten. Reden genoeg om de overstap naar dit diploma te maken. Nu kunnen we de zwemopleiding afronden op een manier die bij de methode past: aansluitend op de belevingswereld van uw kind en met een feestelijke afsluiting! 

Het EasySwim Diploma (klik hier voor de 9 praktijksituaties)

Binnen andere diplomalijnen is er vooral focus op afstanden en techniek. Kinderen leren heel goed zwemmen, maar het programma is niet altijd even leuk voor kinderen en is ook niet echt praktijkgericht. Kinderen snappen dan ook niet WAAROM ze dit doen… Binnen het EasySwim Diploma is daarom gekeken hoe een diploma gecreëerd kon worden dat: 

- Minimaal net zo zwaar is als diploma B/C, maar meer praktijkgericht is
- Betekenisvolle en herkenbare oefenstof biedt voor kinderen
- Een hogere bewustwording creëert
- Leuker en uitdagender is voor kinderen 

 

De uitgangspunten
Bij het ontwerpen van het EasySwim Diploma zijn daarom een aantal uitgangspunten leidend geweest:

1. Net als bij de zwemplezierlessen staan plezier en betrokkenheid centraal. Dit is onder andere zichtbaar vertaald naar: keuzes mogen maken, samen mogen werken, creatief materiaal gebruik
2. De oefenstof is ‘verpakt’ in 9 praktijksituaties die kinderen herkennen uit hun eigen werkelijkheid (bij recreatief zwemmen of op vakantie) en die betekenisvol zijn. Kinderen krijgen daardoor een hogere bewustwording over deze situaties en hoe zij daarbij kunnen handelen. Hiermee wordt de zwemveiligheid verder verhoogd
3. Er is gekozen voor één diploma; er is geen tussentijdse uitstap mogelijk na A of B
4. Een belangrijk verschil hierbij is ook dat het diplomafeest GEEN toetsmoment meer is. Kinderen die mogen deelnemen, behalen altijd hun diploma. Stralen zonder falen! 

Wat betekent dit voor de zwemopleiding van uw kind?
De totale opleidingsduur voor het EasySwim Diploma zal niet langer duren dan het Zwem-ABC. Ook zal de inhoud van de opleiding, qua aangeleerde zwemslagen en vaardigheden, nauwelijks veranderen. Het grote verschil is dat het laatste deel van de opleiding praktijkgericht wordt. Uw kind zal dus meer plezier hebben en er zal sprake zijn van een hogere zwemveiligheid door een betere bewustwording. 

 

 

Veelgestelde vragen 

Waarom is er maar één diploma?
EasySwim heeft gekozen voor een écht ongedeelde opleiding; er is geen tussentijdse uitstap mogelijk na A of B. Dit is een keuze op basis van professionaliteit en kennis van zwemveiligheid. Een keuze waar wij volledig achter staan. Wij geloven dat kinderen pas écht zwemveilig zijn wanneer zij de hele zwemopleiding doorlopen tot en met het diplomafeest. Nu is dat het C diploma en straks is dat het EasySwim Diploma. Hierdoor zijn kinderen nog zwemveiliger, omdat zij de vaardigheden uitvoeren in situaties die zij in andere zwembaden en op vakantie ook tegen komen. 

 

Wat zijn de grootste verschillen tussen het EasySwim Diploma en het Zwem ABC?
Het grootste verschil zit in de wijze waarop de vaardigheden worden getoetst. Ter illustratie: bij het Zwem ABC wordt de techniek en conditie getoetst door het zwemmen van banen van 25 meter. Voor kinderen is dit saai en niet betekenisvol. Bij het EasySwim Diploma worden deze zelfde vaardigheden getoetst door op een speelse wijze kriskras te zwemmen, waarbij ze tussendoor andere opdrachten krijgen met een bijpassend verhaaltje. Voor kinderen veel leuker en deze situaties bereiden hen beter voor op situaties die ze tegen zullen kunnen komen op andere momenten. Bij vrij zwemmen hebben we immers kinderen nog nooit achter elkaar zien zwemmen… 

 

Is het EasySwim Diploma een erkend diploma?
In Nederland is er géén wettelijk zwemdiploma. Er zijn op dit moment, naast het Zwem-ABC, al meerdere diploma’s in de markt. Een voorbeeld hiervan is het diploma van de KNZB (wedstrijdbond), die met SuperSpetters een diploma hebben ontwikkeld naast het ABC wat zich meer richt op de borstcrawl. Daarnaast is het EasySwim Diploma (gericht op zwemveiligheid én zwemplezier) ontwikkeld door EasySwim in samenspraak met het platform van deelnemende EasySwim baden (meer dan 125 baden internationaal) en een externe Raad van Advies met (inter)nationale experts op diverse vakgebieden die gezamenlijk erkennen dat de inhoud van het EasySwim Diploma enerzijds de zwemveiligheid meer dan voldoende waarborgt en anderzijds optimaal aansluit bij de laatste pedagogische inzichten die centraal staan binnen de EasySwim methodiek. 

 

Hoe wordt de kwaliteit van het EasySwim Diploma geborgd?
Om gebruik te mogen maken van het EasySwim Diploma moeten wij voldoen aan een aantal strikte voorwaarden, zoals deelname aan Star Support. Daardoor is er de zekerheid van een hoge basiskwaliteit met gecertificeerde lesgevers, die jaarlijks bijscholing krijgen. Deze kwaliteit houden we op peil en optimaliseren we door de tevredenheid bij de ouders te meten. De Raad van Advies van EasySwim ziet toe op de kwaliteit van het EasySwim Diploma. 

 

Meer informatie
Wilt u graag meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@presport.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023-5336853. Wilt u uw kind direct inschrijven? Klik dan hier!